Informace pro rodiče MŠ


Dodatečné objednávky fotografií

Ve středu ráno provedeme uzávěrku přiobjednávek vánočních fotografií. Pokud máte ještě zájem,  dopište se na objednávkový formulář v šatně MŠ. Ceny za jednotlivé fotografie jsou uvedeny v příspěvku Vánoční fotografování 2018. Fotografie budou připraveny k vyzvednutí ve čtvrtek odpoledne.

19. 12. 2018 Vánoční nadílka 

Další informace naleznete na http://www.zsvitezna.cz/ohlednuti/ 

Plavecký kurz 2019

 • Místo konání: Plavecká škola v Hořicích
 • Den+čas: PONDĚLÍ od 9:45 hodin
 • Termíny ve dnech: 25.2./4.3./11.3./18.3./25.3./1.4./8.4./15.4./29.4./6.5. 2019


Vánoční fotografování 2018

V pondělí  26. 11. 2018 se budou děti v MŠ dopoledne fotit. Kdo z rodičů máte zájem o vánoční sadu fotografií, můžete si na nástěnce mateřské školy prohlédnout nabídku aktuální sady, detaily formátů, ceny a možnosti dalších objednávek. Nejpozději do 26.11. 2018 ráno zapište své požadavky do archů, které jsou  k dispozic v šatně MŠ.
Můžete si objednat vánoční sadu fotografií za 180 Kč (fota s vánočním pozadím: 2 ks se stromečkem 15×23 cm 2 ks portrét 10×15 cm.
Dále je možnost k sadě přiobjednat za zvýhodněnou cenu:
foto 10×15 cm (20,–Kč), 
foto 15×23 cm (40,– Kč), 
foto 20×30 cm (80,– Kč).
Magnetka 93×93 mm (100,– Kč)
Hrnek s fotkou po obou stranách (150,– Kč)
AKCE: Při celkové ceně více jak 250,– za fotografie (nevztahuje se na hrnek a magnetku) dostanete jako dárek 8 průkazkových fotografii zdarma. 

Setkání se zákonnými zástupci nových dětí

se koná v úterý 3. 7. 2018 ve 13 hodin v MŠ Vítězná.

Další informace naleznete zde Schůzka s rodiči nových dětí

 Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

do mateřské školy, jejíž činnost vykonává
Základní škola a Mateřská škola, Vítězná okres Trutnov
pro školní rok 2018 – 19 

V souladu s § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme pod registračním číslem seznam přijatých dětí. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
 
SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ:
(přidělené registrační číslo)
23
20
25
18
24
21
22
19
17

Termín schůzky pro zákonné zástupce nově přijatých dětí bude upřesněn nejpozději do 20. 6. 2018 na internetu na naší stránce http://www.zsvitezna.cz/…o-rodice-ms/, dále na nástěnce a vchodových dveřích do MŠ.

Předběžně plánujeme setkání s rodiči nových dětí na úterý 3. 7. 2018 od 13:00 hodin.

Datum zveřejnění seznamu přijatých dětí:   17. 5. 2018


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

na školní rok 2018–19 

proběhne ve dnech 2. a 3. května 2018 v budově MŠ, 

Kocléřov 123, 544 62 Vítězná.

  Středa      2. 5. 13:00 – 15:00 hodin

 Čtvrtek     3. 5. 10:00 – 11:00 hodin

Údaje a doklady potřebné pro přijetí dítěte do mateřské školy:

 • vyplněná žádost o přijetí - http://www.zsvitezna.cz/…-ms-2018.pdf 
 • rodný list dítěte
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
 • doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)
 • doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)

Pro dotazy a případné další informace můžete kontaktovat vedoucí učitelku Bc. Jiráčkovou nebo se dostavte na Den otevřených dveří, kde vám vše rádi zodpovíme.


Den otevřených dveří v MŠ Vítězná

Ve středu 18. 4. 2018 v době mezi 10:30–15:00 hodin
zveme rodiče a děti k návštěvě a prohlídce naší mateřské školy, 
na adrese Kocléřov 123, Vítězná. 

Zápis do MŠ a Den otevřených dveří – 2018Plavecký  kurz  2018

 • Místo konání: Plavecká škola v Hořicích
 • Termíny: 26. 2., 5. 3., 19. 3., 26. 3., 9. 4., 16. 4., 23. 4., 30. 4., 14. 5. a 21. 5.  2018 – vždy pondělí
 • Cena kurzu: 
  • 450 Kč (10 lekcí/45 min.)
  • doprava bude hrazena částečně rodiči a částečně ze sponzorského daru od společností Wikov MGI, a.s. Hronov
 • S sebou do batohu: plavky, ručník, pití (dlouhé vlasy do gumičky, sponek…), dle bezpečnostních pokynů z plavecké školy bez šperků  (mimo náušnic)

Školní asistent: Pavla Blahoutová

Inzerované místo školního asistenta, které jsme zřídili v rámci projektu Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Vítězná, se  nám podařilo obsadit od února 2018. Uvedený projekt naší ZŠ a MŠ je hrazen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci lze čerpat v období 2014 – 2020 finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Na zveřejněný inzerát reagovala paní Pavla Blahoutová, která splňuje pro tuto pozici předepsanou kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb., neboť absolvovala v NIDV (Národní institut dalšího vzdělávání) vzdělávací program Studium pedagogiky

Logopedický asistent:  Bc. Anna Jiráčková

Od září 2017 do ledna 2018 absolvovala v NIDV vzdělávací program Logopedický asistent – Primární logopedická prevence ve školství učitelka Anna Jiráčková. Rodiče mají nyní možnost s ní spolupracovat v případech, kdy jejich dítě dochází na logopedii nebo konzultovat situace, kdy bude třeba rozhodnout, zda je komunikační schopnost dítěte narušena a jak ji řešit. Jednou z kompetencí je spolupráce na preventivních opatřeních vzniku poruch řeči a prevenci vzniku čtenářských obtíží.
 
Aktualizováno dne 18. 12. 2018

Anna Jiráčková, přečteno 3391x