Děti ze školky pomáhaly uklidit Vítěznou

Děti z mateřské školy se v rámci tématu ekologie s chutí a radostí zapojily do sběru odpadků v naší obci. Odpad třídily dle jednotlivých druhů a nakonec ho odnesly do příslušných kontejnerů. Všem dětem patří velké díky.