O nás

Naše malotřídka

Jsme vesnická malotřídní škola s pěti postupnými ročníky, která se nachází v části obce Vítězná-Kocléřov. Výuka probíhá v celé budově, nejen ve třech třídách vybavených novým školním nábytkem, didaktickými pomůckami, počítači, ale také v relaxačním vlastivědném koutku, přírodovědné šatně, která žáky seznamuje s faunou a flórou Krkonoš, na chodbě, kde jsou k vidění přírodovědné exponáty, v čítárně, která je zároveň místem pro ranní jógu i cvičení s prvky tchaj-ti na rozvoj grafomotoriky i místem k seznámení se se všemi hudebními nástroji a zpěvu. Venkovní hřiště u školy, okolní louky, pole i lesy tvoří za příznivého počasí naše zelené učebny. Součástí naší organizace je ranní a odpolední školní družina (v přízemí základní školy), školní jídelna a mateřská škola. Dvoutřídní mateřská škola s výdejnou školní jídelny se nachází v 1. patře budovy obecního úřadu, vzdálené cca 200 metrů od budovy základní školy. Školní jídelna je součástí komplexu Sportcentrum Kocléřov. Zde se nachází vývařovna a jídelna pro naše žáky, personál a cizí strávníky.

Vše po ruce:-)

Škola s družinou, školka, školní jídelna, kostel, hospoda, potraviny, lékařské středisko, autobusová zastávka cca 160 metrů od školy…

Obec Vítězná se nachází v okrese Trutnov, kraj Královéhradecký, 7 km severovýchodně od Dvora Králové nad Labem, 16 km od Trutnova. Aktuálně zde žije přibližně 1 500[1] obyvatel. Obec vznikla sloučením několika původně samostatných obcí (Kocléřov, Huntířov a další) v roce 1961. Více než polovinu katastrálního území tvoří lesy.

výhody a nabídka naší malotřídky

 • na bus je to 160m:-)
 • bezpečné a podnětné prostředí s využitím názorných didaktických pomůcek a poskytování takové míry informací, které žáky nezahltí, současně s posilováním jejich silných stránek a témat, která je zajímají
 • individuální přístup, kde respektujeme tempo a potřeby každého žáka
 • rozvoj samostatnosti a zodpovědnosti za odvedenou dokončenou práci, (vyhledávání informací a jejich následné třídění, rozhodování a vyhodnocování)
 • pestré společenství věkově smíšených tříd, kde dochází k přirozené spolupráci, mladší se učí od starších, učí se pomáhat a svoje poznatky předávat dál
 • učitel jako průvodce, který je připravený pomoct, podporuje nezávislost dítěte, koordinuje výuku, komunikuje empaticky, neposuzuje, neodsuzuje, nesrovnává učitele jako partnera, který nastavuje pevné a jasné hranice a současně v tomto řádu dává dětem svobodu, kterou unesou
 • hodnocení zejména s prvky formativního hodnocení, kde práce s chybou je také součást procesu učení, kde poskytujeme zpětnou vazbu, nesrovnáváme, sledujeme pokroky každého samostatně
 • prohloubení vědomostí, zkušeností a znalostí vlastním prožitkem a zkušeností
 • výuku na základě etických principů pro mnohé alternativní, také tradiční, klasické či moderní,…pro nás přirozené vzdělávání
 • vzděláváme pro život, učíme to, co žáci potřebují znát a můžou uplatnit v životěposilování dovedností zaměřených na rozvoj umění se učit, umožňující zjišťovat a rozvíjet učební potenciál jedince, tzv. Feuersteinovo instrumentální obohacování (FIE) přemýšlíme společně, jsme jedna malá rodina:-), dotýkají se nás otázky domácích úkolů, nošení těžkých aktovek, klasifikace,…zajímají nás názory, starosti i podněty rodičů, které plánujeme více zainteresovat do dění školy
 • školské poradenské pracoviště, které zajišťuje nejen prevenci školní neúspěšnosti, sociálně patologických jevů, ale také individuální péči o žáky se specifickými poruchami učení (SPU) a žáky nadané

Počet obyvatel ve vítězné k 1. 1. 2020

 • Kód okresu CZ0525
 • Kód obce 579815
 • Počet mužů 758
 • Počet žen 712
 • Celkem 1470
 • Průměrný věk – muži 40,5
 • Průměrný věk – ženy 41,3
 • Průměr 40,9

Český statistický úřad, publikováno 8.1.2021

Historie obce a školy

V roce 1657 byla v obci postavena dřevěná budova školy, s největší pravděpodobností jako jedna z nejstarších v naší zemi, zděná budova vznikla v letech 1844 až 1847. Škola byla původně dvoutřídní, na čtyřtřídní se změnila roku 1891.

Kostel svatého Václava (Kocléřov)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1360 z doby vnější slovanské kolonizace. V té době v Kocléřově stála tvrz. Později byla obec osídlena především německým obyvatelstvem.