PLATBY

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Vážení rodiče,

objednávat stravu pro vaše dítě, které navštěvuje MŠ Vítězná, lze ve školní jídelně (budova naproti MŠ) nejen osobně či telefonicky, ale také on-line na níže uvedeném odkazu.

K přihlášení potřebujete znát kód strávníka, který Vám sdělí osobně vedoucí školní jídelny 30. a 31. 8. 2022 (dopoledne v době 10-11 hodin, odpoledne 14 -15 hodin). Případně se můžete v posledním týdnu srpna informovat na vše, co Vás zajímá, v mateřské škole i ve školní jídelně.

Abyste mohli stravu objednat on-line, musíte mít na kontě strávníka kredit (musíte mít zaplaceno). Budeme rádi, když budete využívat platbu převodem na účet číslo: 293473230/0300 pod vaším variabilním symbolem, který budete mít do odvolání. Platba se připíše na vaše konto strávníka a vy můžete stravu objednat nebo odhlásit bez návštěvy jídelny nebo telefonování.

Zde je odkaz, na kterém naleznete pokyny k provedení změn do objednávek dle jídelního lístku.: http://www.elistek.cz/elistek/60I10PBHW61647476/elistek.htm

Ostatní způsoby úhrad stravy zůstávají prozatím při „starém“, tzn. můžete stravu na následující měsíc platit v hotovosti vždy poslední pracovní den v měsíci.

Případné dotazy ke stravování v MŠ Vítězná směřujte na email: jidelna@zsvitezna.cz nebo telefonicky: 733 712 312 (tel. do školní jídelny), popř. na mobil paní Kadlecové 732 919 935.

Úplata za předškolní vzdělávání

Podrobnosti (splatnost aj.) naleznete ve vnitřním předpisu o úplatě v MŠ Vítězná, se kterým budete seznámeni v mateřské škole. Platí se 300 Kč/měsíc.

Lze platit dvěma způsoby:

a) na bankovní účet 293473230/0300 pod variabilním symbolem, který Vašemu dítěti přidělí při nástupu do MŠ vedoucí MŠ. Pozor, jedná se o jiný variabilní symbol, než má dítě ve školní jídelně.

b) hotově v pokladně MŠ u vedoucí učitelky (v termínu dle vzájemné dohody).

Případné dotazy nejen k tomuto tématu rádi zodpovíme telefonicky 739 454 944 (tel. do MŠ) nebo při osobním jednání.