Sluníčka – předškoláčci – Elkonin

Každý čtvrtek v týdnu mají předškoláčci nespavé odpoledne s Elkoninem.

Co to ten Elkonin vlastně je?

Jedná se o výukovou metodu založenou Daniilem B. Elkoninem, ruským psychologem. Právě Elkoninova metoda patří v současnosti mezi nejpropracovanější metody, jakými můžeme naučit děti číst.

Děti se nejdříve naučí mluvit, teprve poté číst. Na rozdíl od mluvené řeči musí dítě vyvinout úsilí, aby se naučilo číst. K tomu je důležitá motivace dětí. Čtení by nemělo být jen úkolem, ale i zábavnou činností či hrou.

V této metodě, na rozdíl od jiných klasických metod, se postupuje od mluveného slova ke čtenému. Děti se nejdříve naučí chápat hláskovou strukturu mluvených slov (říkáme, že se naučí slyšet hlásky ve slovech) a až potom se učí, jak se tyto hlásky dají označit písmeny. Například až ve chvíli, kdy děti pochopí, že slovo pes má tři hlásky p-e-s, se naučí, že slovo pes můžeme označit pomocí písmen P-E-S. 

Pro malé děti je těžké chápat, že slovo HAD je kratší než slovo ŽÍŽALA. Aby děti věděly, z jakých hlásek se slova skládají, využíváme názorné modelování: hlásky označujeme barevnými žetony a děti skládají slova ze žetonů. Postupně se naučí slyšet hlásky ve slovech i bez pomoci žetonů.
Učí se chápat principy a pravidla, jak se z hlásek tvoří slova a jak se mluvená slova dají zapsat písmeny. Když si osvojí tato všeobecná pravidla, poté dokáží přečíst každé slovo.

Právě Elkoninova metoda patří v současnosti mezi nejpropracovanější metody, jakými můžeme naučit děti číst.