Rozvrh hodin -distanční

on-line výuka

Během distanční online výuky začíná výuka vždy v celou hodinu (8:00, 9:00…)

1. hod2. hod3. hod4. hod5. hod6. hod
POMČJAj 
ÚTMČJPRV  
STMČJ 
ČTMČJAj 
MČJ  
3. ročník
1. hod2. hod3. hod4. hod5. hod6. hod
POČJMVL 
ÚTMČJ AJ 
STČJM 
ČTČJM AJ
ČJM  
4. ročník
1. hod2. hod3. hod4. hod5. hod6. hod
POMČJAJ 
ÚTČJM  
STMAJČj 
ČTČJMVL 
MČJ  
5. ročník
AJ Anglický jazyk
ČJ Český jazyk
ČT Čtení
HV Hudební výchova
Matematika 
PČ Pracovní činnosti
PRV Prvouka
PŘ Přírodověda
PS Psaní
VL Vlastivěda
VV  Výtvarná výchova
Zkratky