Mateřská škola

ZÁKLADNÍ  INFORMACE O MŠ

Adresa pracoviště MŠ: Kocléřov 123, 544 62 Vítězná

Naše dvojtřídní mateřská škola je součástí příspěvkové organizace s právní subjektivitou s názvem Základní škola a Mateřská škola, Vítězná, okres Trutnov. Organizace vznikla v roce 2003 sloučením původní školy mateřské se základní školou. Mateřská škola se nachází v klidném a příjemném prostředí v centru části obce Kocléřov. U budovy, kde v přízemí sídlí také obecní úřad, je velká školní zahrada, vybavena altánem, zahradním domkem, herními prvky, dvěma pískovišti a mobiliářem. V roce 2008 byla navýšena kapacita mateřské školy z 28 na 40 dětí a mohla tak být otevřena druhá třída. Došlo k úpravám některých prostor a postupně se snažíme dle finančních možností vybavovat učebny a herny tak, aby byly pro děti vyhovující. Na jaře 2018 jsme pořídili dva nové herní prvky na školní zahradu. Jedná se o Monkey’s pyramidu 2 200 a o herní sestavu Monkey’s Camelot 11, které dětem dělají obrovskou radost. Oba prvky splňují bezpečnostní normy stanovené pro veřejný sektor a výrazně obohatily a zkvalitnily možnosti dětí při každodenních pobytech venku. Děti docházející do naší MŠ mohou využívat při svých činnostech nejen prostornou zahradu mateřské školy, ale také nedaleké hřiště a krásnou přírodu v blízkém okolí.

Snahou učitelek v mateřské škole je navázat na výchovu dítěte v rodině. Předškolním vzděláváním sledujeme tyto rámcové cíle: 

  • rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
  • osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 
  • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Kapacita a organizace

Celková kapacita MŠ je 40 dětí. Mateřská škola je tvořena dvěma třídami, kde jsou děti rozděleny dle věku:

  • 1. třída – BERUŠKY – mladší děti (věk 2 – 4 roky)
  • 2. třída – SLUNÍČKA – starší děti (věk 4 – 6 let)

Dopolední vzdělávací činnosti probíhají obvykle odděleně ve dvou třídách, v okrajových částech provozu společně. Pravidelný denní rytmus a řád je pružný a flexibilní, tak aby šlo činnosti přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci. Prostorové uspořádání mateřské školy umožňuje přistupovat empaticky k přáním kamarádů či sourozenců účastnit se některých aktivit s dětmi z druhé třídy (po dohodě s učitelkami). Jelikož jsme menší mateřskou školou, děti zde postupně vždy poznají všechny dospělé osoby. Při stravování a oblékání dětem pravidelně pomáhá také školnice.

Provoz MŠ 6:30 – 16:00 hodin

Ranní příchody 6:30 – 8:00 hodin, po předchozí dohodě i později. Odchody dětí jsou domlouvány individuálně, nejdříve však ve 12:00 hodin (mimo adaptačního období nebo výjimečných situací).

Kontakty

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Kocléřov 123, 544 62 Vítězná

email: skolka@zsvitezna.cz

telefon – třída 1. BERUŠKY 739 368 803

telefon – 2. třída SLUNÍČKA 739 454 944

IZO: 107588927

Fotogalerie