INFORMACE PRO RODIČE

NÁHRADNÍ HODINA PLAVÁNÍ

Ve středu 31. 5. 2023 budou mít starší děti náhradní hodinu plavání.

rozsvícení vánočního stromku

Srdečně vás zveme na slavnostní rozsvícení vánočního stromečku, které se bude konat první adventní neděli 27. 11. v 17:00. Společně s dětmi z MŠ si zazpíváme vánoční koledy a naladíme se na přicházející advent. Prosíme tedy, aby rodiče přivedli děti dříve a to v 16:30, abychom se stihli připravit.

Podzimní prázdniny

Prosíme rodiče, aby ve školce zapsali děti, které nebudou v období podzimních prázdnin školku navštěvovat.
Děkujeme.

tělocvična – pro sluníčka

Od října budeme s dětmi chodit každé úterý od 9:30 do 10:30 do místní tělocvičny.

S sebou: batoh, tepláky, tričko, tenisky s bílou podrážkou, pití v uzavíratelné láhvi.

grafomotorika s prvky tchaj-ti – pro předškoláky

Od října se budou děti ze sluníček, které jdou v letošním školním roce (2022/23) k zápisu, účastnit grafomotorického cvičení s prvky tchaj-ti, které se bude konat každou středu od 10:00 do 11:00. Cvičení bude probíhat v prostorách základní školy pod vedením paní ředitelky Mgr. Bc. Eleny Lahučké.

Děti s sebou nic nepotřebují.

elkonin – pro předškoláky

Od října se bude konat každý čtvrtek předčtenářský kurz dle D. B. Elkonina. Kurzu se účastní předškolní děti, které půjdou v letošním roce k zápisu(2022/23). Elkonin bude probíhat ve třídě sluníček v čase odpoledního odpočinku, a to pod vedením paní učitelky Mgr. Sacherové.

Zápis do MŠ Vítězná na příší školní rok

Informace a dokumenty k zápisu najdete zde

Seznam přijatých dětí do MŠ na školní rok 2022/23 dle registračních čísel naleznete zde.

OMLOUVÁNÍ ABSENCE DĚTÍ

Vážení rodiče,

Pro zobrazení dalších informací klikněte zde.

chtěly bychom Vás touto cestou jako učitelky MŠ poprosit o zodpovědné omlouvání dětí nejenom ve školní jídelně, ale i u nás v mateřské škole.

Jak jistě víte, mateřské školy jsou vzdělávací instituce. Vhodné formy a metody vzdělávání pak plánujeme nejen podle věku dětí, ale přizpůsobujeme jej i počtu dětí a složení třídy. V rámci plánování vzdělávání musíme zohlednit zájmy jednotlivců, ale i zájmy dětí jako skupiny. Tomu přizpůsobujeme motivaci k jednotlivým činnostem, rozlišujeme, v jakém počtu budeme s dětmi činnosti realizovat apod. Jak tedy jistě chápete, je rozdíl naplánovat činnost pro 16 dětí různého věku nebo pro 6 dětí tříletých.

Včasná informace o tom, že Vaše dítě nebude, nebo naopak po absenci bude v MŠ přítomno, je pro nás v tomto procesu tedy velmi důležitá.

Jako kolektiv MŠ děkujeme za pochopení.

PLAVECKÝ KURZ 2022

  • Místo konání: Plavecká škola Hořice (Janderova 2156, 508 01 Hořice v Podkrkonoší) 
  • Termíny: vždy v  pondělí: 7.2./ 14.2./ 7.3./ 14.3./ 21.3./ 28.3./ 4.4./ 11.4./ 25.4./ 2.5. 2022
  • Organizujeme pro nejstarší děti ze třídy Sluníček – tzn. pro děti, které jsou v posledním ročníku předškolního vzdělávání

ZÁKLADNÍ INFORMACE O MŠ

Základní informace o MŠ naleznete zde https://www.zsvitezna.cz/skolka/

rodičům nových dětí

Vážení rodiče,

začátek školního roku se blíží, proto Vás zveme s Vaším dítětem na návštěvu MŠ, abychom společně nástup dětem usnadnili. Rádi bychom zajistili plynulý průběh a měli možnost a čas zodpovědět také případné dotazy, proto Vás prosíme o telefonickou domluvu termínu návštěvy na telefonu MŠ 739 454 944. Základní informace o MŠ naleznete také zde https://www.zsvitezna.cz/skolka/

JIDELNÍČEK

Na základě dotazů některých rodičů posíláme radu, kde najít aktuální jídelníček. Na stránce školní jídelny zde naleznete nadpis AKTUÁLNÍ JÍDELNÍČEK. Nad ním vlevo je obrázek – po kliknutí na tento obrázek se jídelníček otevře.

Informace o platbách

Naleznete na této stránce https://www.zsvitezna.cz/skolka/rocni-plan/

Žádost o ošetřovné

Zobrazíte zde: Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část (cssz.cz)