INFORMACE PRO RODIČE

rozsvícení vánočního stromku

Srdečně vás zveme na slavnostní rozsvícení vánočního stromečku, které se bude konat první adventní neděli 27. 11. v 17:00. Společně s dětmi z MŠ si zazpíváme vánoční koledy a naladíme se na přicházející advent. Prosíme tedy, aby rodiče přivedli děti dříve a to v 16:30, abychom se stihli připravit.

Podzimní prázdniny

Prosíme rodiče, aby ve školce zapsali děti, které nebudou v období podzimních prázdnin školku navštěvovat.
Děkujeme.

tělocvična – pro sluníčka

Od října budeme s dětmi chodit každé úterý od 9:30 do 10:30 do místní tělocvičny.

S sebou: batoh, tepláky, tričko, tenisky s bílou podrážkou, pití v uzavíratelné láhvi.

grafomotorika s prvky tchaj-ti – pro předškoláky

Od října se budou děti ze sluníček, které jdou v letošním školním roce (2022/23) k zápisu, účastnit grafomotorického cvičení s prvky tchaj-ti, které se bude konat každou středu od 10:00 do 11:00. Cvičení bude probíhat v prostorách základní školy pod vedením paní ředitelky Mgr. Bc. Eleny Lahučké.

Děti s sebou nic nepotřebují.

elkonin – pro předškoláky

Od října se bude konat každý čtvrtek předčtenářský kurz dle D. B. Elkonina. Kurzu se účastní předškolní děti, které půjdou v letošním roce k zápisu(2022/23). Elkonin bude probíhat ve třídě sluníček v čase odpoledního odpočinku, a to pod vedením paní učitelky Mgr. Sacherové.

Zápis do MŠ Vítězná na příší školní rok

Informace a dokumenty k zápisu najdete zde

Seznam přijatých dětí do MŠ na školní rok 2022/23 dle registračních čísel naleznete zde.

OMLOUVÁNÍ ABSENCE DĚTÍ

Vážení rodiče,

Pro zobrazení dalších informací klikněte zde.

chtěly bychom Vás touto cestou jako učitelky MŠ poprosit o zodpovědné omlouvání dětí nejenom ve školní jídelně, ale i u nás v mateřské škole.

Jak jistě víte, mateřské školy jsou vzdělávací instituce. Vhodné formy a metody vzdělávání pak plánujeme nejen podle věku dětí, ale přizpůsobujeme jej i počtu dětí a složení třídy. V rámci plánování vzdělávání musíme zohlednit zájmy jednotlivců, ale i zájmy dětí jako skupiny. Tomu přizpůsobujeme motivaci k jednotlivým činnostem, rozlišujeme, v jakém počtu budeme s dětmi činnosti realizovat apod. Jak tedy jistě chápete, je rozdíl naplánovat činnost pro 16 dětí různého věku nebo pro 6 dětí tříletých.

Včasná informace o tom, že Vaše dítě nebude, nebo naopak po absenci bude v MŠ přítomno, je pro nás v tomto procesu tedy velmi důležitá.

Jako kolektiv MŠ děkujeme za pochopení.

PLAVECKÝ KURZ 2022

  • Místo konání: Plavecká škola Hořice (Janderova 2156, 508 01 Hořice v Podkrkonoší) 
  • Termíny: vždy v  pondělí: 7.2./ 14.2./ 7.3./ 14.3./ 21.3./ 28.3./ 4.4./ 11.4./ 25.4./ 2.5. 2022
  • Organizujeme pro nejstarší děti ze třídy Sluníček – tzn. pro děti, které jsou v posledním ročníku předškolního vzdělávání

ZÁKLADNÍ INFORMACE O MŠ

Základní informace o MŠ naleznete zde https://www.zsvitezna.cz/skolka/

rodičům nových dětí

Vážení rodiče,

začátek školního roku se blíží, proto Vás zveme s Vaším dítětem na návštěvu MŠ, abychom společně nástup dětem usnadnili. Rádi bychom zajistili plynulý průběh a měli možnost a čas zodpovědět také případné dotazy, proto Vás prosíme o telefonickou domluvu termínu návštěvy na telefonu MŠ 739 454 944. Základní informace o MŠ naleznete také zde https://www.zsvitezna.cz/skolka/

JIDELNÍČEK

Na základě dotazů některých rodičů posíláme radu, kde najít aktuální jídelníček. Na stránce školní jídelny zde naleznete nadpis AKTUÁLNÍ JÍDELNÍČEK. Nad ním vlevo je obrázek – po kliknutí na tento obrázek se jídelníček otevře.

Informace o platbách

Naleznete na této stránce https://www.zsvitezna.cz/skolka/rocni-plan/

Žádost o ošetřovné

Zobrazíte zde: Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část (cssz.cz)