GDPR

Základní škola a Mateřská škola, Vítězná, okres Trutnov, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS urzmizn, emailem na adrese skola@zsvitezna.cz nebo poštou na adrese Základní škola a Mateřská škola, Vítězná, okres Trutnov, Kocléřov 12, Vítězná, 544 62. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pověřenec GDPR

Jmenovaným pověřencem GDPR pro školu je : Lenka Procházková, 730 164 404, prochazkova@kjh.cz