GDPR

Základní škola a Mateřská škola, Vítězná, okres Trutnov, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS urzmizn, emailem na adrese skola@zsvitezna.cz nebo poštou na adrese Základní škola a Mateřská škola, Vítězná, okres Trutnov, Kocléřov 12, Vítězná, 544 62. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pověřenec GDPR

Jmenovaným pověřencem GDPR pro školu je : Ing. Kateřina Valdová

Správce: Základní a Mateřská škola Vítězná

Sídlo správce: Kocléřov 12, 544 62 Vítězná

IČ: 70999571

Telefon: +420 499 395 268

e-mail: skola@zsvitezna.cz

Pověřenec: Ing. Kateřina Valdová

e-mail : valdova@kjh.cz

Telefon: +420 730 164 404