PŘIJÍMÁNÍ DO MŠ

SEZNAM PŘIJATÝCH DLE REGISTRAČNÍCH ČÍSEL

Seznam dětí přijatých do MŠ na školní rok 2022/23 ke stažení zde.

Zápis na školní rok 2022/23

4. 5. 2022 10:00-11:00

5. 5. 2022 13:00-15:30

 • Místo konání: budova MŠ, Kocléřov 123, Vítězná
 • S sebou: rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí, průkaz totožnosti zákonného zástupce
 • V případě potřeby jiného termínu či dalších dotazů nás kontaktujte:
  – telefon do MŠ Vítězná: 739 454 944
  – e-mail: skolka@zsvitezna.cz
 • PLAKÁT zde.
 • Žádost o přijetí si můžete stáhnout zde a v dokumentech MŠ.
 • Kritéria přijímání a další informace ke stažení zde.

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  v období od 1. 6. do 15. 7. 2022 – v MŠ Vítězná 9. 6. 2022 10:00 – 14:00 hodin.

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року – v МОЗ Vítězná 9. 6. 2022 10:00 – 14:00.

ЗАЯВА ПРО ЗАРАХУВАННЯ ДИТИНИ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУzde.

Informace k zápisu na školní rok 2021/22

FORMULÁŘ k zápisu do MŠ

Formulář Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Vítězná si stáhněte ve spodní části této stránky. Po dohodě můžeme zaslat zájemcům formulář také na email. V tištěné podobě si ho můžete vyzvednout po telefonické dohodě na tel. 739 454 944 v budově MŠ Vítězná (Kocléřov 123).

ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 1. do datové schránky školy urzmizn
 2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (na adresu skolka@zsvitezna.cz)
 3. zasláním poštou na adresu: ZŠ a MŠ, Kocléřov 123, 544 62 Vítězná 
 4. osobním podáním, popř. vhozením do poštovní schránky MŠ (na bráně MŠ a OÚ) na adrese Kocléřov 123 – obálku označte datem vložení

Žadatel musí doložit:

 1. vyplněnou žádost o přijetí do MŠ
 2. potvrzení lékaře o očkování (tato povinnost se nevztahuje na děti, které budou od 1. 9. 2021 plnit povinné předškolní vzdělávání)
 3. kopii rodného listu dítěte (stačí zaslat prostou kopii rodného listu, ta pak bude součástí spisu dítěte)

V případě OSOBNÍHO PODÁNÍ žádosti doporučujeme:

 1. Předat ve dnech 4. 5. v době 12:00 – 14:00 , nebo 5. 5. v době 10:30 – 12:00 hodin, nebo v jiném předem domluveném termínu.
 2. Sjednat si čas individuální schůzky a předání na tel. 739 454 944, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách MŠ a zbytečnému čekání.

Další důležité informace k zápisu

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

V případě, že žádost nebude mít předepsané náležitosti nebo bude obsahovat jiné vady, bude žadatel vyzván k jejich odstranění.

Přidělení registračního čísla:

V případě, že využijete distanční podání žádosti, bude Vám po její registraci přidělené registrační číslo zasláno na e-mailovou adresu, popř. jiný kontakt uvedený v žádosti o přijetí do MŠ.

Možnost nahlédnutí do spisu:

Před vydáním rozhodnutí máte možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Vyjádřit se k jeho podkladům budete mít před vydáním rozhodnutí o přijetí do MŠ dne 26. 5. 2021 v době od 13:00 – 14:00 hodin v kanceláři ředitelky školy v budově ZŠ (Kocléřov 12, 544 62 Vítězná).

Seznam přijatých dětí (pod registračními čísly) bude zveřejněn 28. 5. 2021 na dveřích MŠ, ZŠ a na webových stránkách školy www.zsvitezna.cz .

Při rozhodování o přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka ZŠ a MŠ postupovat dle stanovených kritérií.

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ do MŠ Vítězná na školní rok 2021/22

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Vítězná, okres Trutnov, budou přijímány děti v tomto pořadí:

 1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve Vítězné, které do 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku – podle věku od nejstarších po nejmladší.
 2. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 3. Děti s trvalým pobytem ve Vítězné, které do 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně druhého roku.
 4. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích – podle věku od nejstarších po nejmladší.

U dětí mladších tří let bude posuzován nejen věk, ale i celková vyspělost dítěte, která je předpokladem k přijetí do kolektivního zařízení.

Další informace a podmínky pro přijetí dítěte:

naleznete zde: https://www.zsvitezna.cz/wp-content/uploads/2021/04/KRITERIA-PRIJIMANI-do-MS-2021.pdf

Pro případné dotazy a upřesnění volejte na tel. 739 454 944.

dokumenty ke stažení

ŽÁDOST O PŘIJETÍ 2022 https://www.zsvitezna.cz/zadost-o-prijeti-do-ms-2022-2/