Školní družina

 V naší škole máme jedno oddělení školní družiny, které vyžívá vzdušné a světlé prostory v přízemí budovy, ale také okolní přírodní „zelené učebny“, hřiště školy, tělocvičnu a venkovní herní prvky v obci.

Výchovně vzdělávací činnost ve školní družině probíhají dle rozvrhu činností a režimu dne, je proto nutné si vyzvedávání dětí domluvit s paní vychovatelkou.

Budova školy je pro žáky v provozu ranní družiny k dispozici od 7:00  do 7:50 hodin. V případ potřeby je možné provozní dobu školní družiny upravit. Neváhejte kontaktovat vedoucí vychovatelku paní Dagmar Fiedlerovou.

Žák vstupuje do činností školní družiny v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na zápisovém lístku. Bez písemné omluvy rodičů je účast při činnostech ŠD povinná.

Nepřítomnost žáka ve školní družině je omluvena nepřítomností ve škole, pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí paní vychovatelce tuto skutečnost třídní učitelka příslušného ročníku. Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti žáka provádí rodiče sami.

Paní vychovatelka: Dagmar Fiedlerová

Kontakt: 739 369 976

Provozní doba- rozvrh hodin školní rok 2021/2022 od 1.9.2021

Pondělí
6:45 – 7:45, 11:45 – 16:00
Úterý
6:45 – 7:45, 11:45 – 16:00
Středa
6:45 – 7:45, 11:45 – 16:00
Čtvrtek
6:45 – 7:45, 11:45 – 16:00
Pátek
6:45 – 7:45, 11:45 – 16:00
Sobota
Closed
Neděle
Closed