Akce MŠ 2022/2023

Kalendář akcí MŠ

V únoru nás čeká:

-„ENE BENE ERBENE“- divadlo v hankově domě

Ve středu 15.2. v dopoledních hodinách pojedeme autobusem do Hankova domu na představení „Ene Bene Erbene“.

Autobus tam v 9.30 od MŠ

zpět v 11 hod.

– masopustní průvod

V pátek 17.2. od 10 hod. půjdeme společně se školou na MASOPUSTNÍ PRŮVOD.

V prosinci nás čeká:

rozsvícení vánočního stromečku

od října nás čeká:

– čert a káča – představení v Hankově domě

V pondělí 10. 10. v dopoledních hodinách pojedeme se Sluníčky a Beruškami a společně s dětmi ze ZŠ do Hankova domu na představení „Čert a Káča“.

Děti s sebou nic nepotřebují.

– TĚLOCVIČNA – PRO SLUNÍČKA

Každé úterý od 9:30 do 10:30 budeme s dětmi chodit do místní tělocvičny.

S sebou: batoh, tepláky, tričko, tenisky s bílou podrážkou, pití v uzavíratelné láhvi.

– GRAFOMOTORIKA S PRVKY TCHAJ-TI – PRO PŘEDŠKOLÁKY

Každou středu od 10:00 do 11:00 se budou děti ze sluníček, které jdou v letošním školním roce (2022/23) k zápisu, účastnit grafomotorického cvičení s prvky tchaj-ti. Cvičení bude probíhat v prostorách základní školy pod vedením paní ředitelky Mgr. Bc. Eleny Lahučké.

Děti s sebou nic nepotřebují.

– ELKONIN – PRO PŘEDŠKOLÁKY

Každý čtvrtek se bude konat předčtenářský kurz dle D. B. Elkonina v čase odpoledního odpočinku, a to přímo ve třídě sluníček pod vedením paní učitelky Mgr. Sacherové. Kurzu se účastní předškolní děti, které půjdou v letošním roce k zápisu(2022/23).

v září nás čeká:

Výlet do zoo

V pátek 30. 9. 2022 v 8:45 vyrážíme na podzimní procházku do ZOO. Plánovaný návrat do MŠ v 11:00.

S sebou: batoh, pláštěnku, pití v uzavíratelné láhvi.