Akce MŠ 2022/2023

od října nás čeká:

– TĚLOCVIČNA – PRO SLUNÍČKA

Každé úterý od 9:30 do 10:30 budeme s dětmi chodit do místní tělocvičny.

S sebou: batoh, tepláky, tričko, tenisky s bílou podrážkou, pití v uzavíratelné láhvi.

– GRAFOMOTORIKA S PRVKY TCHAJ-TI – PRO PŘEDŠKOLÁKY

Každou středu od 10:00 do 11:00 se budou děti ze sluníček, které jdou v letošním školním roce (2022/23) k zápisu, účastnit grafomotorického cvičení s prvky tchaj-ti. Cvičení bude probíhat v prostorách základní školy pod vedením paní ředitelky Mgr. Bc. Eleny Lahučké.

Děti s sebou nic nepotřebují.

– ELKONIN – PRO PŘEDŠKOLÁKY

Každý čtvrtek se bude konat předčtenářský kurz dle D. B. Elkonina v čase odpoledního odpočinku, a to přímo ve třídě sluníček pod vedením paní učitelky Mgr. Sacherové. Kurzu se účastní předškolní děti, které půjdou v letošním roce k zápisu(2022/23).

v září nás čeká:

Výlet do zoo

V pátek 30. 9. 2022 v 8:45 vyrážíme na podzimní procházku do ZOO. Plánovaný návrat do MŠ v 11:00.

S sebou: batoh, pláštěnku, pití v uzavíratelné láhvi.