Organizace roku 2021/2022

1. pololetí

Slavnostní zahájení vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021

Rodičovské schůzky 1. ročníku ve čtvrtek 9. 9. 2021

Společné rodičovské schůzky školy ve čtvrtek 9. 9. 2021

Podzimní prázdniny ve středu 27. října a pátek 29. října 2021 

Třídní vánoční besídky ve středu 22. 12. 2021

Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022

Uzavření klasifikace za 1. pololetí v úterý 25. 1. 2022

Pedagogická rada v úterý 25. 1. 2022

2. pololetí

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí v pondělí 31. ledna 2022

Lyžařský výcvik dle zájmu v průběhu ledna či února

Plavecký výcvik v průběhu února až května

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od pondělí 28. 2. do neděle 6. 3. 2022

Zápis do 1. třídy ve čtvrtek 7. 4. 2022

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022

Společné rodičovské schůzky v úterý 19. 4. 2022

Uzavření klasifikace za 2. pololetí ve čtvrtek 23. 6. 2022

Pedagogická rada ve čtvrtek 23. 6. 2022

Rozloučení s páťáky ve středu 29. 6. 2022

Rozloučení s rodiči a dětmi, společné ukončení školního roku ve středu 29. 6. 2022

Slavnostní ukončení školního roku ve čtvrtek 30. 6. 2022

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022. Do školy nastoupí děti ve čtvrtek 1. září 2022.Porady pedagogů každý týden.

Individuální konzultace dle konzultačních hodin (jednotlivých vyučujících) na webu školy.

O možných změnách plánovaných akcí budete včas informováni třídními učiteli či vedením školy.

Mgr., Bc. Elena Lahučká, ředitelka školy