Rozhodnutí u přijetí

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v ZŠ a a MŠ Vítězná, Kocléřov 12 544 62 Vítězná


Ředitel školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Vítězná, rozhodl v souladu s § 46 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Vítězná u následujících uchazečů.

Seznam uchazečů

UchazečVýsledek řízení
005přijat/a
006přijat/a
007přijat/a
008přijat/a
009přijat/a
010přijat/a
011přijat/a
012přijat/a
013přijat/a
014přijat/a