Život v MŠ

Život je plný změn a nejinak je tomu také v životě naší mateřské školy. Změny jsou nejen koncepčního ale i personálního charakteru, kdy nás opouští dlouholetá pracovnice – vedoucí učitelka paní A. Jiráčková a úplný nováček týmu paní A. Šnytrová. Oběma paním učitelkám děkujeme za jejich práci a přejeme hodně pracovních i životních úspěchů.

V průběhu léta k nám zavítají nové posily – paní učitelky, které budou rodičům představeny na zářijové schůzce. Očekávanou změnou pod vedením nové vedoucí učitelky je nová koncepce MŠ, kde bychom se chtěly věnovat její modernizaci, zefektivnit pedagogickou diagnostiku předškolních dětí s následným individuálním nastavením konkrétních opatření tak, aby pedagožky mohly sledovat a hodnotit reálné dovednosti a pokroky jednotlivých dětí všech věkových kategorií v časových úsecích. Máme v hledáčku také formativní hodnocení, zaměřit se na formativní zpětnou vazbu k práci a pokrokům jednotlivých dětí. Dalším cílem je posílení spolupráce MŠ a ZŠ.

Přejeme rodičům i dětem krásné léto ve zdraví a pohodě