Proč k nám do školy

Z výsledků kontroly ČŠI, která nás navštívila ve dnech 25.5.2022-27.5.2022, vyplývá spousty informací vedoucí k rozvoji školy obecně. Základní škola po kompletní personální proměně v roce 2021 prošla s novým týmem také změnou filozofie ve stylu wellbeingu, tedy prostě česky –  vytvoření podporujícího a podnětného prostředí při vzdělávání žáků, aby zde každý žák i zainteresovaný dospělý (pedagog/nepedagog) mohl plně rozvíjet svůj fyzický, kognitivní, emocionální, sociální a duchovní potenciál, aby zde mohl každý žít spolu s ostatními plnohodnotný a spokojený život.

V souvislosti s touto ideí jsou výsledky ČŠI plně uspokojující, vedení svým způsobem vytváří pozitivní klima poskytující prostor pro vzájemnou komunikaci a spolupráci, proaktivní přístup pedagogů k sebevzdělávání a zvyšování odbornosti v oblasti pedagogických trendů má pozitivní dopad na kvalitu vzdělávání, klidná rodinná atmosféra a partnerský přístup vyučujících přispívají k pocitu psychického bezpečí žáků a k formování jejich prosociálního chování, včasná diagnostika výukových obtíží u žáků a systematické začleňování metody Fuersteinova instrumentálního obohacování do vzdělávání napomáhá rozvíjet poznávací, emocionální funkce i komunikační dovednosti žáků a pomocí strategií řešení úkolů podporuje budovat jejich vlastní učební potenciál.

Čeká nás však také ještě hodně práce a zjištěné mezery v administrativě je třeba postupně doplnit. V MŠ se jedná o vytvoření koncepce s nastavením postupů a konkrétních kroků, efektivní využití pedagogické diagnostiky, plné využití různých nástrojů formativního hodnocení, v ZŠ ošetřit tato nastavení písemným podkladem, spolu s nastavením jednotného systému pro sledování úrovně znalostí žáků v rámci pedagogického sboru či efektivnější nastavení kontrolních mechanizmů obecně pro ZŠ, MŠ i ŠJ…aj. Bereme podklady ČŠI jako důležitý prvek v našem rozvoji, současně děkujeme za milý empatický přístup všech inspektorek, které odvádějí svou práci velmi precizně, nechybí však lidský rozměr, milý úsměv a pohodová atmosféra (krátce z inspekční zprávy).