adventní dílny a vánoční vystoupení

7.12. 23 vystoupily děti naší mateřské školy s vánočním programem před svými rodiči a příbuznými, kteří si s námi společně zazpívali. Následovalo vánoční tvoření anděla a svícnu s chutným občerstvením. Doufáme, že se nám podařilo navodit příjemnou vánoční atmosféru.