s čerty nejsou žerty

Do školky zavítali čerti s andělem i Mikulášem, došlo i na slzičky, i když čertíci byli velmi vlídní. Děti jim zazpívaly, přislíbily svou nápravu a na oplátku dostaly koledu i s propustkou do pekla. Děkujeme obci za pěkně připravený program.