Změny ve škole

Školní rok 2020/2021 je rok plných změn, které byly méně či více očekávané anebo vůbec neočekávané. Po krátké prezenční výuce v září museli žáci opět opustit své lavice a vzdělávat se v domácím prostředí. Paní učitelky posílaly úkoly mailem nebo osobně předávaly u dveří školy, za některými se vydávaly až domů.

V měsíci listopadu nastoupila do prázdné školy nová paní ředitelka a seznamovala se se svými žáky nejprve osobně a postupně také online, od prosince poté na malou chvilku prezenčně do doby, než bezpečnostní a hygienická opatření v souvislosti s pandemií Covid žáky opět ze školy vyhnala ještě před Vánocemi. Pro děti a pro školu to bylo období dalších změn, kdy odešly do zasloužené penze dvě paní učitelky, koncem ledna poté další. Přejeme bývalé paní ředitelce Mgr. Kropáčkové, paní učitelce Jitce Hrádkové a Zdeně Havranové hlavně hodně zdraví, čas na procházky a domácí pohodu a děkujeme velmi za jejich celoživotní práci s dětmi. Možná až si dostatečně odpočinou, opět mezi nás někdy zavítají.

S novým rokem přišla do rekonstruovaných prostor školy, zázemí pro pedagogy, nových šaten a odpočinkového koutku pro děti nová posila, paní učitelka Mgr. Radka Mazáková a od února ještě další posily, paní učitelka Mgr. Gabriela Sacherová a Ing. Mgr. Pavel Hrubý.

Družina je místem, které se pro děti nemění. V krásné prosluněné místnosti na děti čeká pracovně nejstarší členka týmu, paní vychovatelka Dagmar Fiedlerová. O čistotu a hygienu v naší škole se vzorně stará paní Miluška Straňková.