Vzdělávací program

Vzdělávání v mateřské škole realizujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání POZNÁVÁME SVĚT. Je veřejně přístupný v MŠ, v případě zájmu do něho mohou nahlížet všichni rodiče, případně i další zájemci z řad veřejnosti.

Náš vzdělávací program vychází z RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) vydaného MŠMT ČR. Při jeho naplňování vedeme děti k samostatnosti, usilujeme o rozvíjení osobnosti dětí, podporu jejich tělesného rozvoje a zdraví, osobní pohody a spokojenosti. Motivujeme děti k poznávání a učení, napomáháme jim v chápání okolního světa, učíme je žít ve společenství ostatních, přibližujeme dětem normy a hodnoty touto společností uznávané. Také RVP PV je k dispozici v mateřské škole k nahlédnutí i nepedagogické veřejnosti.