Třídit pro budoucnost

Tříděním odpadů snižujeme dopady na přírodu, protože některé odpady se dají opět využít – recyklovat. Na skládce by mělo končit jen to, co se vytřídit už nedá. Někdy se recyklovat vyplatí, jindy ne, jako v případě kartonů, papírové vlnité lepenky, kašírovaných fólií, a to se nejen dětem špatně vysvětluje… Třídění odpadů je návyk, správný návyk je obaly (odpady) vůbec netvořit.

Správa KRNAP věnovala naší škole ve Vítězné odnosné tašky na třídění odpadu. Třídíme ve třídách, chodbách, ředitelně, sborovně.