Úplata za vzdělávání ve školní družině 2023/2024

Úplata za vzdělání ve školní družině
Výše měsíční úplaty

je stanovena na 150 Kč na jednoho žáka zařazeného ve školní družině.