Screeningové testování pro školní rok 2021/2022

Žáci budou před zahájením prezenční výuky podrobeny plošnému preventivnímu testování.

První testování bude probíhat ihned první školní den tj. 1. 9. 2021 s výjimkou žáčků prvních tříd, ti budou testováni až 2. 9. 2021, aby nedošlo k narušení jejich prvního školního dne.

Poté se toto testování bude opakovat  6. a 9. září (Dle vyhodnocení testů a epidemiologické situace se bude opakovat pravidelné testování např. 1 x týdně každé pondělí). 

Testovat se bude formou rychlého antigenního testu ze slin. Děkujeme tímto panu starostovi Petru Hrubému za poskytnutí této přijatelnější verze.

Testovat se nemusí žáci, kteří se prokáží laboratorně provedeným testem ne starším 7 dní v případě RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Nebo 72 hodin v případě POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. 

Žáci, kteří prokazatelně prodělali onemocnění covid-19 a ukončili karanténu před maximálně 180 dny, nemusí také test podstoupit.

Test nemusí podstoupit ani žáci, kteří byli očkovaní a mají min. 14 dnů po druhé dávce či první dávce u jednodávkového očkování.

Žáci, kteří se nepodrobí testování, budou povinni nosit po celou dobu výuky respirátor či jiný ochranný prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Tito žáci se také nemohou účastnit sportovních aktivit uvnitř budovy, sportovních aktivit veku se účastnit mohou. Dále také nesmí zpívat, mají oddělené hygienické zařízení, při jídle a pití sedí, dodržují odstup 1,5 m.

Dítě s pozitivním výsledkem testu nebo s příznaky koronaviru nebude k výuce připuštěno.

Důvodem těchto opatření je snížení rizika nákazy ve školách. Ve třídách se setkává velké množství dětí, které přicházejí z různých prostředí zejména v souvislosti s návratem z prázdninových cest. Nákaza se tak může snadno šířit a děti kromě sebe navzájem mohou nakazit i své rodiny a blízké. Díky testování se toto riziko značně snižuje.

                            Mgr., Bc. Elena Lahučká, ředitelka školy