Inovace ve vzdělávání – informujeme

V roce 2022 se naše škola zapojí do projektu v rámci inovace ve vzdělání, kdy využije finanční prostředky fondu Evropské unie -Next Generation EU na pořízení digitálních učebních pomůcek určených pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí, dále na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.