Sázení stromů

Význam mezí uprostřed polí je žákům cizí a vzdálený. A tak jsme téma Meze v hodinách prvouky, přírodovědy, výtvarné výchovy a pracovních činností prozkoumali opravdu důkladně. Společně s paní Kazmirowskou jsme nakonec vysázeli několik stromů na mezích v polích nedaleko naší školy. Děkujeme za pomoc a těšíme se na další spolupráci😊