mš – první pomoc

V úterý 28. 2 . 2023 jsme měli v MŠ zážitkové dopoledne s přednáškou o první pomoci. Děti si mohly vyzkoušet ošetřit drobné ranky, které si vytvořily pomocí umělé krve. Také si zkusily záchranu života pomocí masáže srdce a dýchání z úst do úst. Nejvíce si ale užily, když se mohly zabalit do fólie proti prochladnutí jako housenky:).