Vítězňáčci v ZOO

výpravu za poznáním podnikli žáci školy do africké krajiny královédvorské zoologické zahrady. Během expedice plnili úkoly a opakovali si získané vědomosti z teoretických hodin prvouky a přírodovědy z oblasti fauny a flory podnebných pásů, společných znaků  živočichů a jejich dělení. K chuti přišla i zmrzlina a prolejzačky.
děkujeme za společné chvíle se zvířátky:-)