Logopedická depistáž

logopedické vyšetření dětí proběhne v úterý 10.10. 2023 dopoledne, tělocvična z tohoto důvodu odpadá.