Za školstvím do estonského Tallinnu

I v tomto roce vyrazil tým naší školy v rámci projektu Erasmus + na pracovní stáž, tentokrát do estonského Tallinnu. Estonsko je nejsevernější baltickou zemí, která se po obnovení nezávislosti v roce 1991 vydala skandinávskou cestou a založila svůj úspěch nejen na rozvoji IT odvětví. Náš tým navštívil hned několik škol. Zúčastnili jsme se výuky, porovnávali různé přístupy a srovnávali s naším
školským systémem. A co je za úspěchem estonského školství, které zakotvilo již několik let na přední příčce mezinárodního testování PISA? Individuální přístup, vysoká míra inkluze, využití IT technologií, jazyková vybavenost či tripartita? Můžeme se domnívat…
… měli jsme možnost pozorovat všudypřítomný zájem o vzdělávání ze strany žáků, rodiny, pedagogů, zájem o vzdělávání nejen jazyků (učí se estonštinu, angličtinu, ruštinu, finštinu, němčinu), maximální každodenní využití IT technologií ve výuce, disciplínu, klid, jednoduchost, materiální vybavenost,
hrdost a pocit sounáležitosti se školou, městem a zemí. A nezbytná tripartita jako propojení školy, žáka a rodiny.
Opět si přivážíme cenné zkušenosti, které hodláme implementovat do vzdělávání v naší škole a děkujeme tak za příležitost neustále postupně posouvat úroveň vzdělávání a přístupu v naší škole.
Tým ZŠ Vítězná