kino svět v DK – zahrádka pohádek

Ve čtvrtek 9.5. jsme navštívili kino Svět, kde děti přivítala čarodějnice, pak shlédly několik animovaných pohádek a cestou z kina si vylosovaly i sladký bonbónek. Akce pořádaná DDM Jednička se vydařila.